חיש קל - דוח מע"מ דוגמא למילוי טופס

חזרה לאתר חיש קל, מערכת להפקת חשבונית קבלה