חיש קל - דוח מכירות מרוכז ע"פ שנים

חזרה לאתר חיש קל, מערכת להפקת חשבונית קבלה