חיש קל - דוח מכירות מרוכז ע"פ שנה וחודש

חזרה לאתר חיש קל, מערכת להפקת חשבונית קבלה