חיש קל - דוח מכירות מרוכז - השוואת שנים ע"פ חודשים

חזרה לאתר חיש קל, מערכת להפקת חשבונית קבלה