חיש קל - ספר טלפונים

חזרה לאתר חיש קל, מערכת להפקת חשבונית קבלה